Statut biciklističkog kluba Crikvenica
Zapisnik sa Redovne polugodišnje skupštine (20.04.2024.)
Zapisnik sa Redovne godišnje skupštine (21.12.2023.)
Zapisnik sa Redovne izborne skupštine (06.04.2023.)
Zapisnik sa Redovne godišnje skupštine (22.12.2022.)
Zapisnik sa Redovne godišnje skupštine (22.12.2021.)
Zapisnik sa Redovne godišnje skupštine (17.12.2019.)
Zapisnik sa Redovne izborne skupštine (12.04.2019.)
Zapisnik sa Redovne godišnje skupštine (19.12.2018.)
. Zapisnik sa Redovne polugodišnje skupštine (05.04.2018.)
Zapisnik sa Redovne godišnje skupštine (20.12.2017.)
Zapisnik sa Redovne polugodišnje skupštine (28.04.2017.)
Zapisnik sa Redovne godišnje skupštine (27.12.2016.)
Zapisnik sa Redovne godišnje skupštine (20.04.2016.)
Zapisnik sa Redovne godišnje skupštine (30.12.2015.)
Zapisnik sa Redovne izborne skupštine (30.03.2015.)
Zapisnik sa Redovne godišnje skupštine (27.12.2013.)
Zapisnik sa Redovne godišnje skupštine (28.12.2012.)
Zapisnik sa Redovne izborne skupštine (30.03.2011.)
Obrazac putnog naloga
Pristupnica biciklističkog kluba Crikvenica

(Popunjenu pistupnicu dostaviti na e-mail:biciklisticki.klub.crikvenica@gmail.com)