Raspis
6. međunarodni XC maraton 2018.


Dužina i visinski profil "A" staze: 72km/visinska razlika 1.700m.


Dužina i visinski profil "B" staze: 54km/ visinska razlika 1400m